அனைத்து பகுப்புகள்
EN
தொழில் செய்திகள்

முகப்பு>செய்தி>தொழில் செய்திகள்

துருப்பிடிக்காத எஃகு மற்றும் எஃகு வேறுபட்டவை

நேரம்: 2021-07-20 வெற்றி: 3

Steel is simply iron with a small percentage of carbon. It oxidizes (rusts) easily.   Stainless steel has added chromium, but also may contain any of the following: nickel, niobium, molybdenum, or titanium.   Stainless steels form a very thin layer of chromium oxide on the surface which protects it from further oxidation. While stainless is not stain-proof, it does stain less than carbon steel.  Most stainless steels are non-magnetic, or very weakly magnetic.